Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
staging
['steidʒiη]
|
danh từ
sự dàn dựng
sự công diễn
sự chạy xe ngựa chở khách (theo chặn đường nhất định)
bục, giàn tạm
giá để cây trong nhà kính