Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
southwester
[,sauθ'westə]
|
danh từ
gió tây nam (gió thổi mạnh từ tây-nam) (như) souwester