Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seduction
[si'dʌk∫n]
|
danh từ, số nhiều seductions
sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ
( số nhiều) sức quyến rũ