Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rubbing
['rʌbiη]
|
danh từ
sự cọ xát, sự chà xát, sự đánh bóng