Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
qualm
[kwɔ:m]
|
danh từ
mối lo ngại, nỗi e sợ
nỗi day dứt, nỗi băn khoăn
nỗi day dứt của lương tâm
sự nôn nao, sự buồn nôn (đứng ngồi không yên)