Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
puppy
['pʌpi]
|
danh từ (như) pup
chó con
gã thanh niên huênh hoang; anh chàng hợm mình xấc xược