Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
peplos
['peplə]
|
danh từ
(cổ Hy lạp) áo xiêm (nữ)