Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
parking-meter
[,pɑ:kiη 'mi:tə]
|
danh từ
đồng hồ đỗ xe; máy thu tiền đậu xe ở đường phố