Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
oviposit
[,ouvi'pɔzit]
|
nội động từ
đẻ trứng (sâu bọ)