Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
neuralgia
[njuə'rældʒiə]
|
danh từ
(y học) chứng đau dây thần kinh