Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mush
[mʌ∫]
|
danh từ
hồ bột, chất đặc sệt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cháo bột mì; cháo ngô
chuyện lãng mạn
danh từ
(từ lóng) cái ô
danh từ
cuộc đi xe bằng chó (trên tuyết ở Ca-na-đa)
nội động từ
đi xe bằng chó (trên tuyết)
Từ liên quan
affection drive journey travel