Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
miry
['maiəri]
|
tính từ
lầy bùn; lầy lội
đê tiện, bẩn thỉu