Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magazine
[,mægə'zi:n]
|
danh từ
tạp chí
kho vũ khí
ổ đạn (trong súng)
ổ đựng cuộn phim (trong máy ảnh)