Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lorica
[lɔ'raikə]
|
danh từ, cũng loricae
(lịch sử La Mã) áo giáp che ngực
vỏ cứng; mai (động vật)