Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lazy
['leizi]
|
tính từ
lười biếng, biếng nhác
uể oải, lờ đờ