Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lawn tennis
['lɔ:n,tenis]
|
danh từ
(thể dục,thể thao) quần vợt sân cỏ