Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kauri
['kauri]
|
danh từ
(thực vật học) cây thông caori ở Tân tây lan
gỗ thông caori