Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
joke
[dʒouk]
|
danh từ
lời nói đùa, câu nói đùa
nói đùa một câu
đùa nghịch trêu chọc ai
biết nghe nói đùa, không để tâm giận lời nói đùa
trò đùa ác ý, trò chơi khăm
trò cười (cho thiên hạ)
chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười
không phải là chuyện đùa
điều buồn cười là
đùa cợt với ai
người thực sự lố bịch sau khi trêu chọc ai
hiểu được nguyên nhân vì sao người ta trêu chọc
động từ
nói đùa
đùa bỡn, giễu cợt; trêu chòng
Từ liên quan
joker play