Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jihad
[dʒi'hɑ:d]
|
Cách viết khác : jehad [dʒi'hɑ:d]
danh từ
chiến tranh thần thánh của người theo đạo Hồi chống lại những kẻ báng bổ đạo Hồi; thánh chiến Hồi giáo
(nghĩa bóng) cuộc vận động bảo vệ một chủ nghĩa; cuộc vận động chống lại một chủ nghĩa