Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
inherit
[in'herit]
|
ngoại động từ
hưởng, thừa hưởng, thừa kế
nội động từ
là người thừa kế