Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
heavyweight
['heviweit]
|
danh từ
võ sĩ hạng nặng, đô vật hạng nặng (nặng từ 79, 5 kg trở lên, nghĩa là hơn 175 pao)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người rất thông minh; người có ảnh hưởng lớn, người quan trọng, người có tiếng nói có trọng lượng