Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
glorify
['glɔ:rifai]
|
ngoại động từ
tuyên dương, ca ngợi
tôn lên, tô điểm, tô son điểm phấn