Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gleaner
['gli:nə]
|
danh từ
người đi mót (lúa)
(nông nghiệp) máy ngắt bông