Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
german-fish
['dʒə:mən,fi∫]
|
danh từ
(động vật) cá chim đen