Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
geology
[dʒi'ɔlədʒi]
|
danh từ
khoa địa chất, địa chất học