Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
garment
['gɑ:mənt]
|
danh từ
áo quần
vỏ ngoài, cái bọc ngoài