Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
franc
[fræηk]
|
danh từ
đồng frăng (tiền Pháp, Bỉ, Thuỵ sĩ)