Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
flyweight
['flaiweit]
|
danh từ
(quyền Anh) võ sĩ hạng ruồi (nặng tối đa 51 kg, nghĩa là 112 pao)