Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fertilize
['fə:tilaiz]
|
Cách viết khác : fertilise ['fə:tilaiz]
ngoại động từ
(sinh vật học) đưa phấn hoa hoặc tinh trùng vào (cây, trứng hoặc con vật cái) để nó phát triển hạt thành con; thụ tinh; thụ phấn
hoa thường được thụ phấn bởi các con ong khi chúng hút mật hoa
làm cho phì nhiêu; làm cho màu mỡ (đất)