Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
felon
['felən]
|
danh từ
người phạm tội nghiêm trọng
tính từ, (thơ ca)
độc ác, tàn ác
phạm tội nghiêm trọng
Từ liên quan
criminal evil hue and cry