Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ever-greeness
['evə,gri:nis]
|
danh từ
tính thường xanh (cây)
tính bất hủ