Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
emotion
[i'mou∫n]
|
danh từ
sự cảm động, sự xúc động, sự xúc cảm
mối xúc động, mối xúc cảm