Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
derailleur
[də'reiljə:]
|
danh từ
thiết bị điều chỉnh tốc độ xe đạp bằng cách chuyển đổi dây xích qua các bánh răng khác nhau về kích cỡ; đề-rai-dơ