Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
creamery
['kri:məri]
|
danh từ
xưởng sản xuất bơ, phó mát, kem
hiệu bán sữa bơ, kem