Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
covered
['kʌvəd]
|
tính từ
có mái che
kín đáo
được yểm hộ (nhờ pháo binh)
có đội mũ
cứ đội nguyên mũ