Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chemist
['kemist]
|
danh từ
nhà hoá học
như druggist
cửa hàng dược phẩm