Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cartridge
['kɑ:tridʒ]
|
danh từ
đạn, vỏ đạn
đầu máy quay đĩa
cuộn phim chụp ảnh