Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
buffalo
['bʌfəlou]
|
danh từ, số nhiều là buffaloes
con trâu
xe tăng lội nước