Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beech
[bi:t∫]
|
danh từ
(thực vật học) cây sồi
gỗ sồi