Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
baking
['beikiη]
|
danh từ
sự nướng (bánh...)
sự nung (gạch...)
mẻ (bánh, gạch...)