Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
backlash
['bæklæ∫]
|
danh từ
(kỹ thuật) khe hở
sự giật lùi (bánh xe)
sự phản ứng dữ dội