Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
armament
['ɑ:məmənt]
|
danh từ
các vũ khí (nhất là trên xe tăng, máy bay.....)
công nghiệp vũ khí
lực lượng quân sự được trang bị cho chiến tranh; lực lượng vũ trang
quá trình trang bị cho các lực lượng quân sự chuẩn bị chiến tranh; sự vũ trang