Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
antacid
[ænt'æsid]
|
tính từ
(y học) làm giảm độ axit trong dạ dày
danh từ
chất làm giảm độ axit trong dạ dày