Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spanish
['spæni∫]
|
tính từ
(thuộc) Tây ban nha
(thuộc) người Tây Ban Nha, (thuộc) tiếng Tây Ban Nha
danh từ
tiếng Tây ban nha
( the spanish ) dân Tây ban nha