Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
amazon
['æməzən]
|
danh từ
sông A-ma-zôn ( Nam-Mỹ)
nữ tướng (trong truyện cổ Hy lạp)
người đàn bà có vóc dáng đàn ông