Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
(140)
Basic protective measures against the new coronavirus
Những biện pháp phòng ngừa cơ bản đối phó với vi-rút Corona chủng mới
The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus.
Cách phòng bệnh tốt nhất là tránh không để bị nhiễm con vi rút này.

Take everyday precautions:

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày:
Avoid people who are sick.
Tránh người nhiễm bệnh.
Wash your hands often.
Wash your hands frequently with soap and water or use an alcohol-based hand rub.
Rửa tay thường xuyên.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn.
Avoid touching surfaces in public places (like elevator buttons and door handles).
Tránh chạm vào những bề mặt ở nơi công cộng (chẳng hạn nút thang máy, tay cầm cửa).
Avoid touching eyes, nose and mouth
Tránh sờ mắt, mũi và miệng
Hands touch many surfaces which can be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with your contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.
Tay chạm vào nhiều bề mặt có thể bị nhiễm vi rút. Nếu sau đó bàn tay bị nhiễm bẩn lại chạm vào mắt, mũi hoặc miệng, bạn có thể truyền vi rút từ cái bề mặt bị nhiễm kia sang cho chính mình.
Avoid crowds.
Tránh đám đông.
Maintain social distancing – maintain at least 1 metre distance between yourself and other people, particularly those who are coughing, sneezing and have a fever.
Duy trì khoảng cách tiếp xúc với người khác - cách xa ít nhất là 1 mét giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, hắt hơi và sốt.
Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms such as headache and slight runny nose, until you recover.

Hãy ở  nhà nếu cảm thấy không khỏe, dù chỉ có các triệu chứng nhẹ như nhức đầu, sổ mũi nhẹ, khi nào khỏe mới ra ngoài!

Wear a mask if you are coughing or sneezing.

If you wear a mask, then you must know how to use it and dispose of it properly.

Đeo khẩu trang nếu bạn đang bị ho hoặc đang bị hắt hơi.

Nhớ phải đeo đúng cách và dùng xong cũng phải bỏ nó đi đúng cách!
Should not fly unless it is necessary.
Không nên đi máy bay trừ phi bắt buộc.

Avoid cruise ships.


Tránh các du thuyền.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
11 Bình luận
Conmeochoida(21/09/2023 20:52:35)
Hay đấy🍷🗿
sukamin(13/10/2022 14:45:54)
thank you
phamtrongnghia83@gmail.com(05/07/2021 20:51:16)
Basic protective measures against the new coronavirus The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus Avoid people who are sick Wash your hands often Wash your hands frequently with soap and water or use... Avoid touching surfaces in public places (like elevator buttons and door handles) Maintain social distance_maintain at least 1 meter Avoid touching eyes, nose, mouth. hands touch many surfaces which can be contaminated by the virus. if you touch eyes, nose, or mouth. You can transfer the virus from a contaminated surface to yourself Avoid crowds Maintain social distance, at least 1 meter from yourself to other people particularly those who are coughing, sneezing, or have a fever
phamtrongnghia83@gmail.com(02/07/2021 21:17:54)
maintain social distancing, maintain at least 1 meter between yourself and other people, particularly those who are coughing, sneezing, and have a fever Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms such as headache, slightly runny nose until you recover Wear a mask If you are coughing and sneezing. if you wear a mask, you must know how to use it and depose of it properly Should not fly unless it is necessary Avoid cruise ships
phamtrongnghia83@gmail.com(27/06/2021 15:13:01)
Avoid touching surfaces in public places (like elevator buttons and door handles) Avoid touching eyes, nose, mouth
phamtrongnghia83@gmail.com(23/06/2021 21:01:45)
Basic protective measures against the new coronavirus The best way to prevent the illness is to avoid being exposed to this virus Take everyday precautions Avoid people who are sick Wash your hands often Wash your hands frequently with soap and water
heima2008@yahoo.com(31/05/2021 09:40:10)
Add Zalo thầy 586071953, nhận 5USD miễn phí (5USD = 12.5k vnd)
2323(29/05/2021 22:51:52)
hay
beconlonton(09/03/2021 14:38:56)
thật hay
ZEMA(08/01/2021 15:59:33)
https://zema.com.vn/gioi-thieu/
nganha.t@yahoo.com(27/04/2020 01:35:39)
Tôi là thành viên mới , xin cảm ơn chơưng trình .
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.