Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
(128)
How to protect yourself from coronavirus?
Cách bảo vệ mình khỏi bị nhiễm vi-rút Corona?
Take care of your health by doing the following:
Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn bằng cách thực hiện những việc sau:

Wash your hands frequently with soap and water or use an alcohol-based hand rub.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn.
Maintain social distancing – maintain at least 1 metre distance between yourself and other people, particularly those who are coughing, sneezing and have a fever.
Duy trì khoảng cách tiếp xúc với người khác - cách xa ít nhất là 1 mét giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, hắt hơi và sốt.
• Avoid touching eyes, nose and mouth

Hands touch many surfaces which can be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with your contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.
Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng

Tay chạm vào nhiều bề mặt có thể bị nhiễm vi rút. Nếu sau đó bàn tay bị nhiễm bẩn lại chạm vào mắt, mũi hoặc miệng, bạn có thể truyền vi rút từ cái bề mặt bị nhiễm kia sang cho chính mình.
If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Tell your health care provider if you have travelled in an area in China where 2019-nCoV has been reported, or if you have been in close contact with someone with who has travelled from China and has respiratory symptoms.
Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở hãy đến ngay cơ sở y tế. Nói với bác sĩ nếu bạn đã đi đến một vùng nào đó ở Trung Quốc đã có người nhiễm virus 2019- nCoV hoặc nếu bạn đã tiếp xúc gần với người đã đi du lịch từ Trung Quốc và có các triệu chứng về hô hấp.
If you have mild respiratory symptoms and no travel history to or within China, carefully practice basic respiratory and hand hygiene and stay home until you are recovered, if possible.

Image may contain: text that says 'PROTECTING YOURSELF AGAINST CORONAVIRUS 1.Avoid close contact with anyone showing symptoms of illness 2. Wear gloves, wash or change them daily 3. Wash your hands 4. Wash your towels if they have touched your hands 5. Avoid touching doorknobs and banisters 6. Cover your mouth and nose when you cough sneeze Wear a surgical mask. They are, however, not that effective and must be changed daily Cook food thoroughly'
Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ mà chưa từng đi đến hoặc chưa từng ở Trung Quốc, hãy cẩn thận vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp và ở nhà cho đến khi bạn phục hồi, nếu có thể.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
15 Bình luận
hoangminhducnb2020@gmail.com(10/03/2020 19:42:31)
tui bị ban mà vẫn comment dược:))
Cuckdolds(06/03/2020 11:13:55)
OK
iam_lime(14/02/2020 21:32:53)
nice
thuyson@email.com(13/02/2020 19:41:26)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:41:19)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:41:13)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:41:04)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:59)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:53)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:50)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:46)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:41)
good
thuyson@email.com(13/02/2020 19:40:36)
good
baoronaldo(12/02/2020 17:21:00)
i think we need to use the face mask
baoronaldo(12/02/2020 17:20:39)
i think we need to use the face mask
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.