Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
(194)
Excuse me, do you sell God?
Xin hỏi, ở đây bác có bán Thượng Đế không ạ?
One day, a little boy of ten years old held a dollar coin in his hand and asked one of the shop owners along the street: “Excuse me, do you sell God?” The storekeeper thought it could be a prank so he answered no and drove the boy out of the store.
Một ngày kia, có một cậu bé cầm 1 đô la đi đến một cửa hàng bên đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có bán Thượng Đế không ạ?” Chủ cửa hàng không nói gì, sợ cậu bé quấy rối nên đã đuổi cậu ra khỏi cửa hàng.
Throughout the day, the little boy went in and out of countless stores asking to buy ‘God’.

Day turned to night and the stubborn little boy walked into the sixty-ninth store of the day and asked the storekeeper: “Excuse me, sir, do you sell God here?”

Trời nhá nhem tối, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Đến cửa hàng thứ 69 cậu vẫn kiên trì: “Xin hỏi, ở đây bác có bán Thượng Đế không ạ?” ​

The owner who was a 60 year old grandpa with silver hair and kind eyes smiled and asked the little boy: “Tell me, child, why do you want to buy God?”
Chủ cửa hàng là một bác hơn 60 tuổi, tóc bạc, khuôn mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: “Này cháu! Hãy nói cho ông biết, cháu mua Thượng đế để làm gì vậy?”
For the first time, the boy heard someone responding to his question. The little boy shed tears and replied excitedly. He told the storekeeper that his parents died when he was still a toddler and his uncle is raising him now. His uncle worked at the construction site. He fell off a scaffolding not too long ago and is now unconscious at the hospital.
Lần đầu tiên có người hỏi lại cậu bé. ​Cậu bé rưng rưng nước mắt kể với bác ấy. Cha mẹ của cậu đã mất từ khi cậu còn rất bé. Người bác đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến bây giờ. Bác làm ở công trường xây dựng. Mới đây bị ngã từ trên cao xuống, bị hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
The doctor told him that only God can save his uncle. The little boy thought that God must be a wonderful thing. The little boy said innocently, “If I buy God and let my uncle eat, his injuries will heal.”
Bác sĩ nói rằng, chỉ có Thượng đế mới cứu được mà thôi. Cậu nghĩ rằng Thượng đế chắc là vô cùng kỳ diệu. "Cháu muốn mua về để cho bác của cháu ăn, vết thương của bác sẽ lành."

After listening to the boys narrative, the storekeeper’s eyes looked teary and asked, “How much do you have?”

“One dollar,” replied the child.

“Child, God’s price is exactly one dollar,” said the storekeeper.


Nghe cậu bé thuật lại, chủ cửa hàng cũng rưng rưng: "Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?”

​Cậu bé đáp: “Cháu có 1 đô la ạ!”

Bác chủ cửa hàng ấy nói: “Cháu à, giá của Thượng Đế đúng bằng 1 đô la đấy!”
The storekeeper took the coin from the little boy and took a bottle of “God’s Kiss” from the shelf. He said to the little boy, “Take it, boy! When your uncle drinks this bottle of ‘God’, he will get well soon.” The little boy was overjoyed. Holding the drink tightly in his arms, he ran quickly to the hospital.
Chủ cửa hàng cầm đồng tiền của cậu bé và đi vào lấy một chai nước uống có nhãn hiệu “Nụ hôn của Thượng đế” trên kệ đưa cho cậu bé. Ông nói: “Cầm lấy đi cháu! Bác của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh thôi!”
Cậu bé vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước chạy ngay về bệnh viện.
As soon as he entered the ward. he shouted happily to his uncle: “Uncle, I bought ‘God’ back and you will get well soon.”
Vừa bước vào phòng bệnh, cậu hớn hở nói to: “Bác ơi! Cháu đã đem Thượng Đế về rồi đây! Bác sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”
The next day, a medical team consisting of the world’s top medical experts took a special plane to the small city and went straight to the hospital where the little boy’s uncle was. They did a thorough examination of his uncle’s injuries. Soon, the little boy’s uncle was cured.
Ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đáp chuyên cơ đến thị trấn ấy và tới thẳng bệnh viện người bác của cậu bé đang nằm. Họ kiểm tra toàn bộ các vết thương của bác ấy. Chẳng bao lâu thì bác của cậu bé được chữa khỏi.
When the little boy’s uncle was discharged from the hospital, he almost passed out when he saw the medical bill. However, the hospital quickly dispelled his doubts and said that an elderly rich man had already paid the bill. It was the rich elderly man that brought the joint medical experts over to treat the little boy’s uncle.
Khi xuất viện, bác của cậu bé suýt xỉu khi thấy hóa đơn viện phí. ​Thế nhưng bệnh viện nhanh chóng xua tan nỗi lo của bác ta, họ cho biết có một người lớn tuổi giàu có đã thanh toán hết tiền viện phí rồi. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đến đấy.”
The little boy’s uncle got excited and immediately went to the grocery store with the little boy to thank the storekeeper. When they got to the store, the clerk told them that his boss had already left for a holiday. The clerk also told them that they need not worry too much about the medical expenses and handed a letter written by the billionaire to the little boy’s uncle.
Bác của cậu bé rất vui, ngay lập tức đến cửa hàng kia để cảm ơn chủ cửa hàng ấy.​ Nhưng người làm ở đó cho biết là ông đã đi nghỉ rồi. Cậu ta cũng cho hay là đừng bận tâm chuyện viện phí làm gì, ông chủ có để lại một bức thư vị tỷ phú gửi cho bác của cậu bé.
The little boy’s uncle tore open the letter and read: “Young man, you don’t need to thank me. All the expenses have been paid by your nephew. I wanted to tell you that you are a lucky man to have such a good nephew. To save you, he brought a dollar and went into every store he sees to buy ‘God’… He was the person that saved you!”
Trong thư ông viết: “Anh bạn trẻ! Không cần phải cám ơn tôi đâu. Cháu anh đã trả toàn bộ chi phí ấy đấy. Anh có đứa cháu, thực sự là rất may mắn đấy! Vì cứu anh, cậu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng Đế. Chính thằng bé đã cứu anh đó!”
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
13 Bình luận
phamtrongnghia83@gmail.com(13/07/2021 20:22:56)
The doctor told him that only God can save his uncle. The little boy through that God must be a wonderful thing. The little boy said innocently: " If I buy God and let my uncle eat, his injures will heal"
phamtrongnghia83@gmail.com(06/07/2021 20:53:21)
EXCUSE ME, DO YOU SELL GOD? One day, a little boy of ten years old held a dollar coin in his hand and asked one of the shop owners along the street: "Excuse me, do you sell God?". The storekeeper thought it could be a prank, so he answered no and drove the boy out of the store
ngancutiepie(03/02/2021 21:32:16)
in fact that i'm very cảm động
ngancutiepie(03/02/2021 21:32:11)
in fact that i'm very cảm động
ngancutiepie(03/02/2021 21:32:07)
in fact that i'm very cảm động
ngancutiepie(03/02/2021 21:32:02)
in fact that i'm very cảm động
vu423123@gmail.com(25/07/2020 21:42:47)
cảm động ha
Kem.12(24/04/2020 22:52:54)
Cảm động ghiaa
Cuckdolds(12/03/2020 16:04:53)
hoangminhducnb2020@gmail.com
Cuckdolds(12/03/2020 16:04:50)
hoangminhducnb2020@gmail.com
hoangminhducnb2020@gmail.com(08/03/2020 07:18:27)
hahahaha
Ruby19(13/12/2019 10:22:28)
to be moved to tears
Shevatrung(05/12/2019 13:59:05)
Hu Hu Hu Hu
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.