Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
(142)
One Whale Is Worth Thousands of Trees
Một con cá voi đáng giá hơn hàng ngàn cây xanh
One Whale Is Worth Thousands of Trees in Climate Fight
Một con cá voi đáng giá hơn hàng ngàn cây xanh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Climate activists would be better off trying to save whales rather than planting trees if they had to choose between those options, according to a report published by the International Monetary Fund.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố một báo cáo, theo đó, nếu phải chọn lựa một trong hai giải pháp thì các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu sẽ cố gắng bảo vệ cá voi hơn là trồng cây.
Great whales are the carbon-capture titans of the animal world, absorbing an average of 33 tons of CO2 each throughout their lives before their carcasses sink to the bottom of the ocean and remain there for centuries. A tree, by contrast, absorbs no more than 48 pounds of the gas a year.
Con cá voi lớn có khả năng hấp thụ CO2 lớn nhất trong thế giới loài vật, một con cá voi lớn có thể hấp thụ trung bình 33 tấn CO2 trong cuộc đời, trước khi chúng chết và chìm xác xuống đáy đại dương, những cái xác tồn tại hàng thế kỉ mới phân hủy. Ngược lại, một cái cây chỉ hấp thụ được không quá 22 kg CO2 mỗi năm.
Whales also support the production of phytoplankton, which contributes at least 50% of all oxygen to the Earth’s atmosphere and captures as much CO2 as 1.7 trillion trees, or four Amazon forests.
Cá voi còn hỗ trợ tạo ra các loài thực vật phù du, mà thực vật phù du lại đóng góp ít nhất 1 nửa lượng oxy cho khí quyển trái đất và thu lại lượng CO2 nhiều hơn 1,7 nghìn tỷ cây xanh (tương đương 4 cánh rừng Amazon).
Increasing phytoplankton productivity by just 1% would have the same effect as the sudden appearance of 2 billion mature trees, according to the study.
Theo nghiên cứu, chỉ cần tăng năng suất của thực vật phù du 1% thôi cũng bằng với có cùng lúc của 2 tỷ cây xanh cao lớn rồi!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
5 Bình luận
xd-jdcn(21/01/2024 19:45:01)
ăn cá voi riêu chắc tốt lắm
Conmeochoida(23/09/2023 15:19:53)
Amzing
hanoipho24(16/11/2020 20:33:57)
amazing fact! good job emcungyeukhoahoc!
Shevatrung(26/11/2019 14:45:35)
So sánh cả cuộc đời cá voi với năm của 1 cái cây à =)))))) .
dd721411(26/11/2019 11:13:58)
Sick news! <3 Bài dịch Tiếng Việt lần này hơi lủng củng nhoa!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.