Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
(113)
Amiable Child Memorial
Đài tưởng niệm em bé đáng yêu
This unique New York City monument marks the site of one of the few private graves on public land within the five boroughs.
Đài tưởng niệm có một không hai này là nơi một trong số rất ít mồ mả tư nhân nằm trên đất công tại năm thành phố của New York.
 It belongs to St. Claire Pollock (the namesake of nearby St. Clair Place), a child who died on July 15, 1797 in the fifth year of his life, probably from a fall from the cliffs of the parkland onto the rocks near the Hudson River.
Ngôi mộ của St. Claire Pollock (gần giống với tên St. Clair Place gần đó), một em bé mất ngày 15 tháng 7 năm 1797 khi mới 5 tuổi, có lẽ em bị rơi từ vách đá của khu đất làm công viên ấy xuống bãi đá gần sông Hudson.
In the two centuries that have passed since the tragedy of the "Amiable Child"--as he was described on his headstone--different accounts of St. Claire’s origins and family have persisted. George Pollock, the owner of the property on which the boy was buried, was either his father or his uncle. He was a linen merchant of Scots-Irish, or possibly English descent, who lived in a mansion on Strawberry Hill (later called Claremont) in the 1790s. He had sold his property to Mrs. Cornelia Verplanck, his former neighbor, by January 18, 1800 when he wrote as follows:
Trong 2 thế kỉ trôi qua kể từ thảm kịch của 'em bé đáng yêu' ấy - chữ ghi trên mộ của em - phần đất mộ ban đầu của St. Claire và gia đình vẫn được giữ nguyên. Ông George Pollock, chủ khu đất nơi có mộ của cậu bé, là cha hoặc bác cậu bé. Ông là một người buôn vải mang hai dòng máu Scotland và Ireland, hoặc có lẽ gốc Anh, ông sống trong một lâu đài trên Đồi Dâu (sau này đổi tên thành Claremont) trong những năm 1790. Ông bán khu đất của mình cho bà Cornelia Verplanck, láng giềng cũ của ông, vào tháng 1 năm 1800, bấy giờ ông viết như sau:
"There is a small enclosure near your boundary fence within which lie the remains of a favorite child, covered by a marble monument. You will confer a peculiar and interesting favor upon me by allowing me to convey the enclosure to you so that you will consider it a part of your own estate, keeping it, however, always enclosed and sacred."
"Có một khu đất nhỏ có hàng rào bao quanh gần chỗ mép đất của bà, một đứa bé rất đáng yêu vẫn nằm dưới đấy, trong một ngôi mộ cẩm thạch. Tôi tha thiết xin bà một ân huệ, tôi chuyển nhượng khu đất đó cho bà để bà xem nó như một phần tài sản riêng của bà, nhưng xin bà giữ lại nó, luôn được rào kín chung quanh và không để cho ai xâm phạm."
Claremont Hill was the site of the Battle of Harlem Heights, fought during the Revolutionary War, on September 16, 1776. By 1806 it had been acquired by Michael Hogan, a former British Consul in Havana, who built Claremont Mansion (for which Claremont Avenue was named). Possible sources for the name are Hogan’s birthplace of County Clare, Ireland and his friend Prince William, Duke of Clarence, who would ascend the English throne as King William IV in 1830. Known as the site of a popular roadside inn by 1860, Claremont was acquired by the City from the heirs of Joel Post in 1873, for the development of Riverside Park.
Đồi Claremont là nơi xảy ra trận đánh Harlem Heights thời Chiến tranh giành độc lập của Mỹ, vào ngày 16 tháng 9, năm 1776. Đến năm 1806, Michael Hogan, một cựu lãnh sự Anh ở Havana đã mua lại nó, ông ta xây lâu đài Claremont (vì vậy mà có tên Đường Claremont). Có thể nguồn gốc của cái tên đó liên quan đến địa danh nơi sinh ông Hogan ở hạt Clare, Ireland và người bạn của ông, hoàng tử William IV hồi 1830. Nổi tiếng là nơi có một quán trọ ven đường được nhiều người yêu thích vào năm 1860, Thành Phố đã mua lại Claremont từ những người thừa kế của Joel Post năm 1873 để mở rộng Công Viên Ven Sông.
In the 1890s Claremont Inn was host to numerous politicians, socialites and entertainers including the Morgans, Vanderbilts and Whitneys, Lillian Russell, and Admiral George Dewey. By 1907 the Inn had been transformed into a restaurant, serving the likes of Cole Porter and James J. Walker. It was destroyed by fire in 1950. The playground which now stands on the site was built shortly afterwards.
Trong những năm 1890 quán trọ Claremont đón rất nhiều khách là các chính trị gia, những người có địa vị trong xã hội và những người làm trò tiêu khiển, trong đó có Morgans, Vanderbilts và Whitneys, Lillian Russell, và đô đốc George Dewey. Đến năm 1907 quán trọ được sửa thành nhà hàng, phục vụ những nhân vật như Cole Porter và James J. Walker. Nhà hàng bị hỏa hoạn thiêu trụi vào năm 1950. Khu vực cho mọi người vui chơi hiện nay trên khu đất ấy được xây dựng ngay sau đó.
A century after the Tomb of the Amiable Child was laid, New York’s most famous monumental grave--Grant’s Tomb--was completed. The domed structure across Riverside Drive, designed by architect John Duncan and sculptor John Massey Rhind, was dedicated on April 27, 1897. The latter structure is as grand a testimony to the accomplishments of national leader as the monument to the amiable child is a modest and touching tribute to a young boy who never had the opportunity to grow into adulthood.
Một thế kỷ sau khi ngôi mộ của em bé Đáng yêu được xây cất, khu mộ đồ sộ nổi tiếng nhất của New York - Mộ tổng thống Grant - được hoàn tất. Công trình mái vòm qua Riverside Drive được kiến trúc sư John Duncan và nhà điêu khắc John Massey Rhind thiết kế, khánh thành ngày 27 tháng Tư năm 1897. Khu mộ của tổng thống uy nghi để ghi nhận những cống hiến của nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng như ngôi mộ của em bé đáng yêu là một món quà tình người đơn sơ dành cho cậu bé không có cơ hội được làm người lớn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
Shevatrung(05/08/2019 07:52:46)
<3
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.